SPÓŁKA ENERGETYKA ODNAWIALNA S.A. powstała w 2011 roku w celu świadczenia usług kompleksowej obsługi i realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii.
 

Spółka działa w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów z zakresu energetyki oraz wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii. Bazujemy na doświadczeniach już zrealizowanych projektów jak i projektów na etapie wdrażania.